[Morgan resolveett om de Stadt Porto Ville aen te tasten, rust sijn Vloot toe, en verovert...