De windverkopers of windvangers, die door wind, verliezen geld en goed: bederven vrouw en ...