REFINE 

Browse All : South Sea Bubble

1-50 of 74
1 2  
The BUBBLERS bubbl'd or the DEVIL take the HINDMOST
1720
The BUBBLERS bubbl'd or...
South Sea Bubble
[London]. Sold by the P...
 
Title The BUBBLERS bubbl'd or the DEVIL take the HINDMOST
Image technique Engraving
Subject South Sea Bubble
Eere-titel, of gordyn voor het schouburg der actie-tafereelen, beschildert met de actie-winkel des groenen en dorren tyds, of spiegel des papieren warelds.
1720
Eere-titel, of gordyn v...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Eere-titel, of gordyn voor het schouburg der actie-tafereelen, beschildert met de actie-winkel des groenen en dorren tyds, of spiegel des papieren warelds.
Image technique fold-out engraved frontispiece
Subject South Sea Bubble
Tytel-Print der Actie-Kraam of Voor-hof van Quinquenpoix.
1720
Tytel-Print der Actie-K...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Tytel-Print der Actie-Kraam of Voor-hof van Quinquenpoix.
Image technique engraved plate [1]
Subject South Sea Bubble
Mre. Jean Law Con[seill]er du roy en tous ces con[se]ils controluer gnal des finance en 1720
1720
Mre. Jean Law Con[seill...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Mre. Jean Law Con[seill]er du roy en tous ces con[se]ils controluer gnal des finance en 1720
Image technique engraved plate [2]
Subject South Sea Bubble
De wind koopers met wind betaald, of de laaste zal blyven hangen.
1720
De wind koopers met win...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De wind koopers met wind betaald, of de laaste zal blyven hangen.
Image technique engraved plate [3]
Subject South Sea Bubble
Kermis wind-kraamer en grossier
1720
Kermis wind-kraamer en ...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Kermis wind-kraamer en grossier
Image technique engraved plate [4]
Subject South Sea Bubble
De windverkopers of windvangers, die door wind, verliezen geld en goed: bederven vrouw en kind.
1720
De windverkopers of win...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De windverkopers of windvangers, die door wind, verliezen geld en goed: bederven vrouw en kind.
Image technique engraved plate [5]
Subject South Sea Bubble
Op en ondergang der actieonisten.
1720
Op en ondergang der act...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Op en ondergang der actieonisten.
Image technique engraved plate [7]
Subject South Sea Bubble
Actieuse papiere Atlas naar de mode met zyn na-sleep … L’Atlas actieux de Papier à la Mode, avec ses complices et le Jeu de Quille du petit Tems ...
1720
Actieuse papiere Atlas ...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Actieuse papiere Atlas naar de mode met zyn na-sleep … L’Atlas actieux de Papier à la Mode, avec ses complices et le Jeu de Quille du petit Tems ...
Image technique engraved plate [8]
Subject South Sea Bubble
By veele zit de kei in 't hooft om dat men in de wind gelooft.
1720
By veele zit de kei in ...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title By veele zit de kei in 't hooft om dat men in de wind gelooft.
Image technique engraved plate [9]
Subject South Sea Bubble
Quinquanpoix
1720
Quinquanpoix
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Quinquanpoix
Image technique engraved plate [10]
Subject South Sea Bubble
De kermis-kraam, van de actie-knaapen, schaft vreugde, en droefheid, onder 't kaapen.
1720
De kermis-kraam, van de...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De kermis-kraam, van de actie-knaapen, schaft vreugde, en droefheid, onder 't kaapen.
Image technique engraved plate [11]
Subject South Sea Bubble
Arlequyn actionist.
1720
Arlequyn actionist.
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Arlequyn actionist.
Image technique engraved plate [12]
Subject South Sea Bubble
Uystlag der wind negotie.
1720
Uystlag der wind negoti...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Uystlag der wind negotie.
Image technique engraved plate [13]
Subject South Sea Bubble
Quincampoix in duigen.
1720
Quincampoix in duigen.
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Quincampoix in duigen.
Image technique engraved plate [14]
Subject South Sea Bubble
De Eklips der Zuider Zon doet veele in’t duister zitten Veroorzaakt door de onpolitike Maan der Brn. De rottege blaas-balg, en de geest van Erasmus zwervende uit zyn geboorte-stad naar de drie ongeactioneerde vrysteden van Hd.
1720
De Eklips der Zuider Zo...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De Eklips der Zuider Zon doet veele in’t duister zitten Veroorzaakt door de onpolitike Maan der Brn. De rottege blaas-balg, en de geest van Erasmus zwervende uit zyn geboorte-stad naar de drie ongeactioneerde vrysteden van Hd.
Image technique engraved plate [15]
Subject South Sea Bubble
Rue Quinquempoix en l'année 1720. De regte afbeelding der wind negotie gehouden in de straat van Quinquempoix tot Parys.
1720
Rue Quinquempoix en l'a...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Rue Quinquempoix en l'année 1720. De regte afbeelding der wind negotie gehouden in de straat van Quinquempoix tot Parys.
Image technique engraved plate [16]
Subject South Sea Bubble
Bombario, o dood, gy waart geen vrind van Law toen gy Paus Clemens schoot.
1720
Bombario, o dood, gy wa...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Bombario, o dood, gy waart geen vrind van Law toen gy Paus Clemens schoot.
Image technique engraved plate [17]
Subject South Sea Bubble
Monument consacré a la posterité en memoire de la folie incroyable de la XX. année du XVIII. siecle. Ter eeuwiger gedagtenisse der dwaasheid van het XX. jaar der XVIII. eeuw
1720
Monument consacré a la ...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Monument consacré a la posterité en memoire de la folie incroyable de la XX. année du XVIII. siecle. Ter eeuwiger gedagtenisse der dwaasheid van het XX. jaar der XVIII. eeuw
Image technique engraved plate [18]
Subject South Sea Bubble
De waereld is een speel toneel, elk speeld zyn rol en krygt zyn deel.
1720
De waereld is een speel...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De waereld is een speel toneel, elk speeld zyn rol en krygt zyn deel.
Image technique engraved plate [19]
Subject South Sea Bubble
De verslagen actionist in de stoel met rinkels, overreeden geweest van 't gelauwerd paard van Troje.
1720
De verslagen actionist ...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De verslagen actionist in de stoel met rinkels, overreeden geweest van 't gelauwerd paard van Troje.
Image technique engraved plate [20]
Subject South Sea Bubble
De Zuid Zé Compagnie door wind in top gerezen beklaagt nu haar verlies met een bekommerd wezen.
1720
De Zuid Zé Compagnie do...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De Zuid Zé Compagnie door wind in top gerezen beklaagt nu haar verlies met een bekommerd wezen.
Image technique engraved plate [21]
Subject South Sea Bubble
Der grosse versammel-platz der wind verkäuffer. A. 1720.
1720
Der grosse versammel-pl...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Der grosse versammel-platz der wind verkäuffer. A. 1720.
Image technique engraved plate [22]
Subject South Sea Bubble
De inbeelding; heersseres van't rookverkopers-gild, maald Missisippi hier, 't geen Vrankryks schat verspild.
1720
De inbeelding; heersser...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De inbeelding; heersseres van't rookverkopers-gild, maald Missisippi hier, 't geen Vrankryks schat verspild.
Image technique engraved plate [23]
Subject South Sea Bubble
Law, als een tweede Don-Quichot, op Sanches graauwtje zit ten spot.
1720
Law, als een tweede Don...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Law, als een tweede Don-Quichot, op Sanches graauwtje zit ten spot.
Image technique engraved plate [24]
Subject South Sea Bubble
Stryd tuszen de smullende bubbel heeren, en de aanstaande armoede.
1720
Stryd tuszen de smullen...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Stryd tuszen de smullende bubbel heeren, en de aanstaande armoede.
Image technique engraved plate [25]
Subject South Sea Bubble
Bombario actionist en de geest van Esopus. / Actieuse nacht-wind-zanger met zyn tover slons. / Natuur actie-doctor of klap-achtig bobbel meester. / Directrice der vervalle actie-regimenten; en byzonderlyk van natuurlyke Lawe actien.
1720
Bombario actionist en d...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Bombario actionist en de geest van Esopus. / Actieuse nacht-wind-zanger met zyn tover slons. / Natuur actie-doctor of klap-achtig bobbel meester. / Directrice der vervalle actie-regimenten; en byzonderlyk van natuurlyke Lawe actien.
Image technique engraved plate [26]
Subject South Sea Bubble
Verhens-beker van Fi-�ne of Vianen. / Rector magnificus van de ongeactioneerde litteratuur. / Ontsprongen rondom bedekte blaaskaak. / Contrarolleur van de gelukkige en rampzalige lapis-zoekers.
1720
Verhens-beker van Fi-�n...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Verhens-beker van Fi-�ne of Vianen. / Rector magnificus van de ongeactioneerde litteratuur. / Ontsprongen rondom bedekte blaaskaak. / Contrarolleur van de gelukkige en rampzalige lapis-zoekers.
Image technique engraved plate [27]
Subject South Sea Bubble
Schyn bedriegt
1720
Schyn bedriegt
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Schyn bedriegt
Image technique engraved plate [28]
Subject South Sea Bubble
De inventeur der windnegotie, op zyn zegekar.
1720
De inventeur der windne...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De inventeur der windnegotie, op zyn zegekar.
Image technique engraved plate [29]
Subject South Sea Bubble
De vervallen actionisten, hersteld, door den triompheerden Arlequin.
1720
De vervallen actioniste...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De vervallen actionisten, hersteld, door den triompheerden Arlequin.
Image technique engraved plate [30]
Subject South Sea Bubble
De verwarde actionisten torenbouw tot Babel.
1720
De verwarde actionisten...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De verwarde actionisten torenbouw tot Babel.
Image technique engraved plate [31]
Subject South Sea Bubble
De Viaantsche tol-poort voor d'actionisten komende uyt alle steeden.
1720
De Viaantsche tol-poort...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De Viaantsche tol-poort voor d'actionisten komende uyt alle steeden.
Image technique engraved plate [32]
Subject South Sea Bubble
Gedenk-boog, ter begraaf-plaats der uitgeteerde actionisten. Arc memorial dressé au lieu de l'enterrement des actionistes consumés.
1720
Gedenk-boog, ter begraa...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Gedenk-boog, ter begraaf-plaats der uitgeteerde actionisten. Arc memorial dressé au lieu de l'enterrement des actionistes consumés.
Image technique engraved plate [33]
Subject South Sea Bubble
Spiegel der reden voor de wanhópende actionisten.
Spiegel der reden voor ...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Spiegel der reden voor de wanhópende actionisten.
Image technique engraved plate [34]
Subject South Sea Bubble
De malle actionisten naar Vianen of 't peperland.
1720
De malle actionisten na...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De malle actionisten naar Vianen of 't peperland.
Image technique engraved plate [35]
Subject South Sea Bubble
De opgehulde actionisten in hun eer en aan zien gesteld.
1720
De opgehulde actioniste...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De opgehulde actionisten in hun eer en aan zien gesteld.
Image technique engraved plate [36]
Subject South Sea Bubble
Waare afbeelding van den vermaarden heer Quinquenpoix.
Waare afbeelding van de...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Waare afbeelding van den vermaarden heer Quinquenpoix.
Image technique engraved plate [37]
Subject South Sea Bubble
Des waerelds doen en doolen, is maar een mallemoolen.
1720
Des waerelds doen en do...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Des waerelds doen en doolen, is maar een mallemoolen.
Image technique engraved plate [38]
Subject South Sea Bubble
Het hobbelend actiescheepje van Madame Compagnie en Monsieur Bubbels.
Het hobbelend actiesche...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Het hobbelend actiescheepje van Madame Compagnie en Monsieur Bubbels.
Image technique engraved plate [39]
Subject South Sea Bubble
De ridder van het gilde kalf of hopman van de vroege en laate slacht tyd in optogt naar 't orakel van Delfos.
1720
De ridder van het gilde...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De ridder van het gilde kalf of hopman van de vroege en laate slacht tyd in optogt naar 't orakel van Delfos.
Image technique engraved plate [40]
Subject South Sea Bubble
Vonnis van Apol over de bubbels.
Vonnis van Apol over de...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Vonnis van Apol over de bubbels.
Image technique engraved plate [41]
Subject South Sea Bubble
Het uitgeteerde en stervende actie boomtje.
Het uitgeteerde en ster...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Het uitgeteerde en stervende actie boomtje.
Image technique engraved plate [42]
Subject South Sea Bubble
De schynschoone actie-sphinx springt hier zig zelven dood, zo dra als Edipus het vals geheim ontbloot.
1720
De schynschoone actie-s...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De schynschoone actie-sphinx springt hier zig zelven dood, zo dra als Edipus het vals geheim ontbloot.
Image technique engraved plate [43]
Subject South Sea Bubble
De bubbel jonge op de jagt.
1720
De bubbel jonge op de j...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De bubbel jonge op de jagt.
Image technique engraved plate [44]
Subject South Sea Bubble
Bronwater of geneesmiddel voor de zieke actionisten.
1720
Bronwater of geneesmidd...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Bronwater of geneesmiddel voor de zieke actionisten.
Image technique engraved plate [45]
Subject South Sea Bubble
De stervende bubble-heer in den schoot van Madame Compagnie
1720
De stervende bubble-hee...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De stervende bubble-heer in den schoot van Madame Compagnie
Image technique engraved plate [46]
Subject South Sea Bubble
De lachende Ezopus, op het koolmaal, gehouden ter afscheyd van actieapen.
1720
De lachende Ezopus, op ...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De lachende Ezopus, op het koolmaal, gehouden ter afscheyd van actieapen.
Image technique engraved plate [47]
Subject South Sea Bubble
De kornet van vuil gewin of wortel en besse postiljon op zyn mager, doch niewlyks gemest varken uitschreewende de kompany is vol.
1720
De kornet van vuil gewi...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title De kornet van vuil gewin of wortel en besse postiljon op zyn mager, doch niewlyks gemest varken uitschreewende de kompany is vol.
Image technique engraved plate [48]
Subject South Sea Bubble
Harlekin en Bombario en den rouw.
1720
Harlekin en Bombario en...
South Sea Bubble
[Amsterdam]
 
Title Harlekin en Bombario en den rouw.
Image technique engraved plate [49]
Subject South Sea Bubble
1-50 of 74
1 2