Nieuw Engeland in Twee Scheeptogten door Kapitein Johan Smith inde Iaren 1614 en 1615 Best...