[Dalea, Struchium, Kleinia (?), and Chrysocoma (?)]