De begeerlykheyt zoekt de fortuin t' achterhalen of voor by te loopen.