De stropende actie-valk, om hals, en ‘t bubble-rotje onder de klaauwen van den U I L.