De ridder van het gilde kalf of hopman van de vroege en laate slacht tyd in optogt naar 't...