Waare afbeelding van den vermaarden heer Quinquenpoix.