De opgehulde actionisten in hun eer en aan zien gesteld.