Verhens-beker van Fi-�ne of Vianen. / Rector magnificus van de ongeactioneerde litteratuur...