De inbeelding; heersseres van't rookverkopers-gild, maald Missisippi hier, 't geen Vrankry...