De verslagen actionist in de stoel met rinkels, overreeden geweest van 't gelauwerd paard ...