Actieuse papiere Atlas naar de mode met zyn na-sleep … L’Atlas actieux de Papier à la Mode...