De wind koopers met wind betaald, of de laaste zal blyven hangen.