Eere-titel, of gordyn voor het schouburg der actie-tafereelen, beschildert met de actie-wi...