De Straat van Magellanes met het Magellansich Landt en d'Eilanden door N. Sanson d.'Abbevi...