Pas-Kaart vande Zee Kusten van Niew Nederland anders genaamt Niew York tusschen Renselaars...