Oud-Groenland, of deszelfs Oost-en West Kust doorgaans genaamt, Oster-Bygd en Wester-Bygd.